کدهای مخفی هواوی 3C U10

درباره تلفن: *#*#0000*#*# اطلاعات تلفن: *#*#6130*#*# منوی پروژه: *#*#2846579*#*# تست MMI: *#*#121314*#*# ورودی چندگانه: *#*#28447*#*# *#*#0100*#*#(برای بعضی ازآن ها جواب نمی‌دهد) *#*#2846*#*#(برای بعضی از آن ها جواب نمی دهد) توجه!توجه! نکته:امکان جواب ندادن کدها...