ورکشاپ عیب یابی به کمک شماتیک و نقشه خوانی یزد

سرفصل های ورکشاپ یزد : چرا به علم نقشه خوانی نیاز داریم ؟ اصول عیب یابی و درک کاربرد بلوک دیاگرام برای عیب یابی از کجا شروع کنیم ؟ موارد مهم در عیب یابی...