گالری عکس


گالری تصاویر دوره ها و کارآموزان


گالری تصاویر فضا و تجهیزات آموزشگاه


فعالیت فارغ التحصیلان آموزشگاه بی‌اذیّت در بازار کار به روایت تصویر

مهندس بی اذیت برنده مدال نقره در المپیاد کشوری شرکت سامسونگ و سازمان آموزش فنی و حرفه ای سال 97

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

آموزشگاه بی‌اذیت

آموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت بی‌اذیّت

ده نفر برتر کشور در سومین المپیاد تکنسین های ایران با همکاری شرکت سامسونگ و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به همراه داوران

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

مهندس بی‌اذیّت

مهندس بی‌اذیت در سومین المپیاد سامسونگ و فنی و حرفه ای کشور سال 96

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

آموزشگاه بی‌اذیت

آموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت بی‌اذیّت

ده نفر برتر کشور در سومین المپیاد تکنسین های ایران با همکاری شرکت سامسونگ و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به همراه داوران

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

مهندس بی‌اذیّت

مهندس بی‌اذیت در سومین المپیاد سامسونگ و فنی و حرفه ای کشور

برای مشاهده جزییات کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی‌اذیت کلیک کنید

آموزش فوق تخصصی تعمیر موبایل و تبلت

enemad-logo