کتابخانه مجازی الکترونیک

لطفا برای دانلود کتاب یا مقاله مورد نظر بر روی عکس آن کلید کنید

کتاب استاندارد  بین المللی آمریکایی(سمبل های گرافیکی)

استاندارد کانادایی

 

کتاب سمبل های گرافیکی الکترونیک بر اساس استاندارد IEEE

 

توضیح :شامل اغلب سمبل های گرافیکی الکترونیکی که برای نقشه خوانی بسیار مفید است.

زبان کتاب : انگلیسی

برای دانلود روی عکس کلیک کنید


مقاله مقایسه محافظت دوطرفه و یکطرفه


زبان:انگلیسی

برای دانلود روی عکس کلیک کنید


انواع حافظه -RAM-ROM-EPROM-EEPROPM -NOR-NAND

مقاله ای با عنوان مروری بر حافظه های NOR با زبان انگلیسی

enemad-logo