نظر کارآموز محترم جناب آقای صادقی از تهران درباره کلاس های حضوری ای که شرکت کردند

سلام و درود دوست عزیزمون از تهران تشریف آوردن و در کلاس های زیر در خدمت ایشان بوده ایم