شهادت بزرگ مرد ایران تسلیت باد

اجر یک عمری رشادت را گرفت

غرق خون اذن زیارت را گرفت

مرگ در بستر برایش ننگ بود

از گل نرجس شهادت را گرفت

مطالب مرتبط

enemad-logo